Teātris

PBLA_KF_logo-page-001Viens no jaunākajiem un vienlaicīgi arī aizraujošākajiem Reikavīkas Latviešu skolas projektiem šobrīd ir Vecāku teātra izveide un pirmās izrādes bērniem iestudēšana. Projekts ir izpelnījies arī Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras fonda ievērību un mācību gada nolsēgumā esam saņēmuši nelielu finansiālu atbalstu, lai teātri tālāk attīstītu un iestudētu jaunas izrādes. Ziņu par PBLA Kultūras fonda šī gada piešķīrumiem var lasīt šajā saitē: http://www.pbla.lv/pbla-kulturas-fonds-apstiprina-pieskirumus-16-projektiem/

Projekta mērķis ir piedāvāt latviešu bērniem Reikjavīkā iespēju apmeklēt izrādes latviešu valodā. Mēs uzskatām, ka Islandes latviešu sabiedrība ir pārāk maza un iespējams mazliet par tālu no Latvijas, lai varētu uzturēt sadarbību ar teātra kolektīviem Latvijā un būtu iespēja uzaicināt profesionāļu radītas viesizrādes no Latvijas kā to dara, piemēram, Norvēģijas un Lielbritānijas latvieši. Tāpēc Reikjavīkas Latviešu skolas vecāki paši sasparojās un izveidoja savu amatierteātra grupu, lai radītu izrādes tieši bērniem.

Par teātra režisori un māksliniecisko vadītāju tika pieaicināta Ingrīda Induse, savukārt par pirmo izrādi tika izvēlēta Intas Andersones “Svešiniece puķu dobē”.

Tā kā projekts ir pavisam jauns un tā dalībnieki lielākoties pilnīgi iesācēji, tad tika kopīgi nolemts pirmo izrādes reizi veltīt tikai Reikjavīkas Latviešu skolas skolēniem mācību gada noslēgumā 7. maijā.

Mēs ceram, ka iesāktā teātra tradīcija turpināsies un, čakli darbojoties, spēsim noorganizēt izrādes arī ārpus skolas telpām, piedāvājot tās apmeklēt arī citiem Reikjavīkas un Islandes latviešu bērniem. Lai tas būtu iespējams, mēs aicinām jaunus dalībniekus pievienoties mūsu teātra grupai un palīdzēt gan uz skatuves, gan uzņemoties dažādus organizatoriskus pienākumus.

Mēģinājumi notiek 2 – 3 reizes mēnesī darba dienu vakaros Sæmundarskóli skolā Grafarholtā.

Daži foto no pirmizrādes mācību gada noslēgumā 2016. gada 7. maijā apskatāmi šajā ierakstā:

https://latviesuskolina.wordpress.com/2016/05/09/macibu-gada-noslegums/

Advertisements